Вестник МГОУ. Серия: История и политические науки / 2009 №2

Название статьи Зарубежная историография истории Восточной Пруссии (1945-1989 г.)
Авторы Гончаров В.В.
Серия История и политические науки
Страницы 136 - 142
Аннотация Изучение процесса формирования проблематики исторических исследований в зарубежной историографии Восточной Пруссии в новейшее время является одной из наименее изученных тем в отечественной историографии. Вместе с тем, подобный анализ, основанный на системном подходе, открывает перед исследователем новые теории, методики и методы, способные существенно обогатить лабораторию историка и расширить масштаб историографических исследований. В рамках данной статьи предлагается рассмотреть достижения польской историографии Восточной Пруссии в послевоенный период с 1945 по 1989 гг.
Ключевые слова Восточная Пруссия, польская историография с 1945 по 1989 г., «возвращенные земли» Польши, системный подход и историографический анализ, историография, формирование новой исторической памяти
Индекс УДК
DOI
Список цитируемой литературы 1. Achremczyk S., Olsztynskie badania dziejow Krolewca i Kalinigradu po 1945 roku / KMW, nr. 5 (249). Olsztyn, 2005. S. 409-423.
2. Chlosta J., Przeszlosc Warmii I Mazur na lamach naukowych czsopism regionalnych powstalych po 1989 roku / KMW, nr.3(257). Olsztyn, 2007.
3. Dulczewski Z., Regionalizacja w pracy spoleczno-wychowawczej nauczyciela / Ziemie zachodnie w polskiej literaturze socjologicznej // red. A. Kwilecki. Poznan, 1970. Ss. 161-173.
4. Gonczarow W., Matuzowa V., Badania nad zakonem krzyzackim w historiografii rosyjskiej (1995-2005)/ Zapiski Historyczne, T. 71., Zeszyt 4. Torun, 2006. S. 107-115.
5. Grodek A., Zagadnienie akcji migracyjnej na Ziemiach Zachodnich / Przeglad Zachodni, nr.1: 1945. Poznan, 1945.
6. Historia Slaska / M.Czaplinski. Wroclaw, 2002.; Lis M., Gorny Slask. Zarys dziejow do polowy XX wieku. Opole, 2001.
7. Jasinski J., Kwestia pojecia Ziemie Odzyskane / Ziemie Zachodnie I Polnocne 1945-2005 // red. A. Sakson. Poznan, 2006. S. 25.
8. Jasinski J., Kwestia pojecia Ziemie Odzyskane / Ziemie Zachodnie I Polnocne 1945-2005 // A. Sakson. Poznan, 2006. S. 15-25; Jasinski J., Czy powinnismy odcinac sie od pojecia Ziemie Odzyskane? / Echa Przeszlosci, 2004., nr. 5. S. 315-320. Szydlowska J., Stary temat w nowych dekoracjach. Alternatywne wizje Ziem Odzyskanych w prozie Igora Newerlego i Marka Domanskiego / KMW, nr.2 (256) Olsztyn, 2007. S. 235.
9. Lesiuk W., Dunsko-niemieckie doswiadczenia w rozwiazywaniu problemow etniczno-narodowosciowych na pograniczu z perspektywy polskiej. Opole, 1994; Nitschke B., Wysiedlenie ludnosci niemeckiej z Polski w latach 1945-1949. Zielona Gora, 1999.
10. Leszczycki S., Ustalenie granic wspolczesnej Polski / Przeglad Zachodni, nr. 4-5: 1945. Poznan, 1945.
11. Marczak T., Dorobek i potrzeby w zakresie wydawnictw zrodlowych do dziejow Slaska w okresie Polski Ludowej / Stan I potrzeby slaskoznawczych badan humanistycznych / red. K. Bobowski. Warszawa, 1990. S. 292.
12. Nationalgeschichte als Problem der deutschen und der polnischen Geschichtsschreibung: XV. deutschpolnische Schulbuchkonferenz der Historiker 16. Bis 20 November 1982 in Braunschweig. Braunschweig, 1983. 153 s.
13. Olszewski H., Nauka historii w upadku. Warszawa, 1982. S. 404.
14. Oracki T., Slownik biograficzny Warmii, Mazur I Powisla XIX I XX wieku (do roku 1945). Gdansk, 1983. 350 s.
15. Osekowski C., Ziemie Odzyskane w latach 1945-2006: spoleczenstwo-wladza-gospodarka. Zielona Gora, 2006. S. 5; 171 s.
16. Romanow Z., Polityka wladz polskich wobec ludnosci rodzimej ziem zachodnich I polnocnych w latach 1945-1960. Slupsk, 1999; Misztal J., Werifikacja narodowosciowa na Ziemiach Odszyskanych. Warszawa, 1990; Lis M., Ludnosc rodzima na Slasku Opolskim po II wojnie swiatowej (1945-1993). Opole, 1993.
17. Skubiszewski K., Zachodnia granica Polski w swietle traktatow. Poznan, Instytut Zachodni, 1975. S. 330-331 (368 s.) (Studium niemcoznawcze instytutu zachodniego, nr. 26), см. также Klafkowski A., Die deutsch-polnische Grenze nach dem II.Weltkrieg. Poznan, 1970. S. 7.
18. Stobiecki R., Historiografia PRL: Ani dobra, ani madra, ani piekna, ale skomplikowana:Studia I szkice. Warszawa, 2007. S. 189.
19. Strauchold G., Historiografia III Rzeczypospolitej wobec zagadnien Slaska Gornego / Studia Slaskie. T. 64. Opole, 2005. S. 15-27.
20. Szczegola H., Pogranicze polsko-niemieckie w okresie transformacji (1989-1997). Zielona Gora, 1999.
21. Traba R., Prusy Wschodnie. Miedzy symbolem Kulturtragera a ofiara germanizacji / Borussia, 1992. Nr. 3-4. S. l. s. 5
22. Wajda K., Dzieje XIX I XX wieku na lamach Kommunikatow Mazursko-Warminskich Kommunikaty Mazursko- Warminskie, nr. 3 (257). Olsztyn, 2007. S. 386
23. Winiewicz J., Dokola nowej granicy polsko-niemeckiej / Przeglad Zachodni, nr. 4-5: 1945. Poznan, 1945.
24. Wlodarski J., Historiografia epoki nowozytnej na lamach Kommunikatow Mazursko-Warminskich / Kommunikaty Mazursko-Warminskie, nr. 3 (257). Olsztyn, 2007. S. 376.
25. Wojciechowski M., Wstep / Ziemie Zachodnie i Polnocne Polski 992-1945: Katalog wystawy archiwalniej. Warszawa, 1985. S. 7-8.
26. Wojciechowski Z., Grunwald / Przeglad Zachodni, nr.1: 1945. Poznan, 1945; Wojciechowski Z., Przeszedl przez morze / Przeglad Zachodni, nr. 4-5: 1945. Poznan, 1945.
27. Wolff-Poweska A., Polskie spory o historie I pamiec. Polityka historyczna / Przeglad Zachodni, 1 (322). Poznan, 2007. S. 9.
28. Карбовский А., Щецин (Штеттин) и ?возвращенные земли? Польши в политике СССР (1945-1956) / Автореферат на соискание учёной степени кандидата исторических наук. М., 2007.
Полный текст статьи pdf
Кол-во скачиваний 5

Лицензия Creative Commons

Лицензия Creative Commons

CyberLeninka

Яндекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

© 2007 - 2019 Московский государственный областной университет

При цитировании ссылка на «Вестник МГОУ» обязательна. Материалы журналов распространяются в соответствии с лицензией CC BY.